do selecta
przerwa
interface
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
przerwa
 
używane
przerwa

sklep
flexbaker

LILLNORD- SZTUKA CHŁODZENIA

lilnord

baner_lewy_m.jpg

reklama_hobart_2016_m.jpg

 

 
   

Guz Technika Piekarnicza Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice ¦l±skie
(Michałkowice) ul. Budryka 4
tel. 0 (prefix) 32 229 49 27
fax 0 (prefix) 32 229 55 03

Maszyny nowe | Urz±dzenia Lillnord | SemiShockLine

SemiShockLine (komora szokowego mrożenia -22°C)

 

Twoje zyski:
- szybkie i skuteczne zamrażanie dużych ilo¶ci ciasta (wstępnie upieczonego lub wstępnie zagarowanego)
- gwarancja niewysuszenia wyrobów
- ukierunkowanie na ogóln± poprawę efektywno¶ci produkcji
- bardziej efektywne wykorzystanie linii do produkcji ciasta
- jednorodna temperatura w następnym magazynie-zamrażalniku
- redukcja kosztów wynagrodzeń i produkcji
- możliwo¶ć przeniesienia produkcji z nocy na dzień
semishock1.jpg

 

 

 

Zamrażanie szokowe
-22°C
Wykres_ShockLine.jpg
 Zamrażanie szokowe 

200-Stopniowa Regulacja Prędko¶ci Powietrza
Opcja dla LuxLine. Standard dla wszystkich typów produktów

200-STOPNIOWA REGULACJA PRĘDKO¦CI POWIETRZA
Aby zapobiec wysuszeniu kęsów ciasta, powietrze powinno być prowadzone przez nie w sposób łagodny i jednorodny. Cel ten osi±ga się za pomoc± obniżanego sufitu i płyt rozprowadzaj±cych powietrze (¶ciana wyrównuj±ca ci¶nienie).
Najistotniejsza jest jednak nasza 200-stopniowa regulacja prędko¶ci powietrza i liczba wentylatorów. Rozs±dniej jest zainstalować wiele małych wentylatorów niż jeden „turbo".
Urz±dzenia Lillnord s± wyposażone w system regulacji prędko¶ci, który steruje dostawami powietrza. Zwykłe systemy dostępne na rynku maj± 2-3 prędko¶ci. System Lillnord przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii, a także zapobiega wysuszaniu ciasta i utracie jego wła¶ciwo¶ci.

coolline3.jpg
coolline4.jpg

 


System transportu dla wózków piekarniczych
Opcja dla wszystkich urz±dzeń

Wózki s± automatycznie przesuwane przez specjalny system transportu. Potrzebny czas jest obliczany przez system komputerowy i jest zawsze dostawany do wymagań linii produkcyjnej i wymaganego zakresu temperatur. Przeno¶nik jest dostosowany do wszystkich typów wózków dostępnych na rynku.


Informacje:
- regulowana prędko¶ć przesuwu
- solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- kompletny system bezpieczeństwa
- możliwo¶ć zsynchronizowania z automatycznymi drzwiami przesuwnymi

semishock3.jpg

80/120 mm izolowana podłoga
Standard dla SupraLine, FlexLine i SemiShockLine. Opcja dla pozostałych produktów

- 80mm, izolacja podłogi (opcjonalnie 120 mm)
- 12mm, odporny na wodę Bodex (sklejka)
- Automatyczne ogrzewanie podłogowe
- Brak skraplania wody
- Solidna konstrukcja
 
flex10.jpg

Higiena:
Nasza podłoga z 3-milimetrowej stali nierdzewnej w formie wanny z zaokr±gleniem wklęsłym i całkowicie spawane narożniki umożliwiaj± szybkie i łatwe czyszczenie urz±dzenia. Ogrzewanie podłogowe zapobiega kondensacji.

Zalety:
- unikalna konstrukcja podłogi zapobiega przenikaniu wody i skraplaniu się pary wodnej.
- podłoga urz±dzenia jest w 100% wodoodporna.
- bez skraplania się pary wodnej w urz±dzeniu. Temperatura podłogi jest ustawiona powyżej punktu rosy, ale nigdy powyżej temperatury garowania.
- ciepło wydzielane przez ogrzewan± podłogę jest w pełni wykorzystywane a zużycie energii jest neutralne. Ponieważ ciepło pozostaje wewn±trz komory nie powoduj±c skroplin i przemarzania podłogi

1) Uszczelnienie
2) 12mm, wodoodporna sklejka - Bodex
3) 80mm izolacja-PU
4) przestrzeń termoizolacyjna
5) 12mm - sklejka podpodłogowa
6) podpory, 94 x 45mm, 10 Szt./m2
7) Hermetyczne uszczelnienie pomiędzy urz±dzeniem a podłog± piekarni
8) podwójne ogrzewanie podłogowe (zapobiega kondensacji)
9) Wytrzymało¶ć 800 kg na m2 
coolline9.jpg

Podłogi s± ​​dostępne w zależno¶ci
od typu instalacji w grubo¶ci 25mm i 120mm

 

90 mm, solidne drzwi ze stali nierdzewnej
Standard dla TopLine i SemiLine. Opcja dla LuxLine i CoolLine.

90mm, solidne drzwi ze stali nierdzewnej
- wewn±trz i na zewn±trz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
- potrójne energooszczędne szyby
- wewn±trz i na zewn±trz z orurowanie ochronne ze stali nierdzewnej
- zawiasy z funkcję podnoszenia drzwi
- dostępne jako jedno lub dwu skrzydłowe drzwi o ¶wiatłe od 750 do 2100mm
 
flex6.jpg
flex7.jpg 

 

Opcje dodatkowe:
- Zintegrowane z urz±dzeniem luki do magazynowania blach
- Ręczne lub automatyczne drzwi przesówne

flex8.jpg  flex9.jpg

Sprężarki i Skraplacze

Sprężarki Bitzer - wysoka, niemiecka jako¶ć.
Sprężarki s± dostarczane wraz z kompletnym panelem sterowniczym, skraplaczem, manometrami, czujnikiem ci¶nienia oraz filtrem.

Komponenty Bitzer s± jednymi z najlepszych urz±dzeń na ¶wiecie, dlatego możemy zapewnić wysok± niezawodno¶ć pracy urz±dzeń.

semishock5.jpg

Opcje dodatkowe: 
- Poziom hałasu 45 dB (A) (5m)
- zwiększona wydajno¶ć zamrażania
- Oszczędno¶ć energii
- W komplecie - dmuchawa kontrolna
- Separacja sprężarki i skraplacza

semishock5.jpg 
 semishock6.jpg
coolline5.jpg
semishock7.jpg
 

 

semishock8.jpg

 

3 mm podłoga w formie wanny z wyokr±gleniem wklęsłym, ogrzewana
Standard dla TopLine i ShockLine. Opcjonalnie dla wszystkich innych typów produktów

Długa żywotno¶ć i ergonomia
Zawsze gdy zwiększa się różnica temperatur, skrapla się woda. Gdy ta różnica staje się szczególnie duża, jak np. w przypadku różnicy między temperatur± otoczenia i temperatur± wewn±trz komory zamrażalniczo - garowniczej, natychmiast pojawia się ryzyko przemrożenia. Dlatego TopLine jest wyposażone w podłogę z automatycznym grzaniem. Całkowita grubo¶ć podłogi to tylko 25 mm.
Z uwagi na niewielk± grubo¶ć nie jest konieczne kosztowne wkopywanie się 
w betonow± podłogę piekarni. Wystarczy rampa, przy użyciu której wprowadzenie do ¶rodka wózków piekarniczych odbędzie się bez większego wysiłku. 
coolline4.jpg

Higiena:
Nasza podłoga z 3-milimetrowej stali nierdzewnej w formie wanny z zaokr±gleniem wklęsłym i całkowicie spawane narożniki umożliwiaj± szybkie i łatwe czyszczenie urz±dzenia. Ogrzewanie podłogowe zapobiega kondensacji.

Zalety:
- unikalna konstrukcja podłogi zapobiega przenikaniu wody i skraplaniu się pary wodnej.
- podłoga urz±dzenia jest w 100% wodoodporna.
- bez skraplania się pary wodnej w urz±dzeniu. Temperatura podłogi jest ustawiona powyżej punktu rosy, ale nigdy powyżej temperatury garowania.
- ciepło wydzielane przez ogrzewan± podłogę jest w pełni wykorzystywane a zużycie energii jest neutralne. Ponieważ ciepło pozostaje wewn±trz komory nie powoduj±c skroplin i przemarzania podłogi

  1. 20 /100 mm poręcz ochronna - PCV
  2. Profil Z, gumowa membrana rozprężn±
  3. 3 mm nierdzewna podłoga z zaokr±glonymi bokami i narożnikami
  4. 1 mm nierdzewna pod podłoga
  5. 120 mm izolacja z pianki, wzmacniana
  6. ogrzewanie podłogowe
  7. 12 mm BODEX - płyta ze sklejki
  8. wzmocnienia - filary
  9. Uszczelnienie żywic±
Obci±żenia podłogi 800 kg/m2
semishock3.jpg

 

Sterowanie komputerowe i panel dotykowy
System chłodzenia Lillnord pomaga zarabiać pieni±dze podczas snu; równie proste jest sterowanie prac± urz±dzenia. Wszystkie potrzebne parametry można ustawić kilkoma naci¶nięciami klawiszy. WyraĽny tekst na wy¶wietlaczu potwierdza ustawienia.
Programy dzienne i tygodniowe s± dostępne w każdej chwili.

semishock9.jpg

Zdalna kontrola dostępu
Opcja dla wszystkich produktów

SYSTEM NADZORU „SUPERVISION" Ten niezwykły i ekonomiczny system nadzoru w najwyższym stopniu chroni przed przerwami w produkcji i stratami finansowymi.
Zapewniamy najwyższ± jako¶ć Państwa wyrobów
Z centrum kontroli (1) Lillnord można nadzorować przez modem jedno lub więcej urz±dzeń. Sygnał alarmowy przesyłany jest do centrum kontroli w fabryce firmy Lillnord, gdzie następuje jego analiza (2). Następnie znajdujemy najlepsze dla Państwa rozwi±zanie. Ponieważ większo¶ć sygnałów alarmowych dotyczy problemów zwi±zanych z prac± urz±dzenia, np. „kto¶ zapomniał zamkn±ć drzwi magazynu-zamrażarki" (3), przeważnie wystarczy jeden telefon na podany przez Państwa numer awaryjny.
W przypadku usterek elektrycznych otrzymaj± Państwo wiadomo¶ć, że należy wezwać serwis elektryczny. (3) W pozostałych przypadkach nasz autoryzowany serwis chłodniczy usunie awarię w szybkim czasie (4).

mini4.jpg

 

 


pdf.gif - pobierz plik (6159.2 KB)Strona główna | O firmie | Nowo¶ci | Targi i wystawy | Nasze montaże | Serwis | Kontakt |