do selecta
przerwa
interface
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
przerwa
 
używane
przerwa

sklep
flexbaker

LILLNORD- SZTUKA CHŁODZENIA

lilnord

baner_lewy_m.jpg

reklama_hobart_2016_m.jpg

 

 
   

Guz Technika Piekarnicza Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice ¦l±skie
(Michałkowice) ul. Budryka 4
tel. 0 (prefix) 32 229 49 27
fax 0 (prefix) 32 229 55 03

Maszyny nowe | Urz±dzenia Lillnord | CoolLine

COOLLINE ( komora chłodnicza +3°C / +10°C )

Twoje korzy¶ci:

- jednorodna jako¶ć pieczywa;
- redukcja kosztów wynagrodzeń i produkcji;
- zapewnienie zapasów na okres przynajmniej tygodnia;
- elastyczno¶ć przez cały tydzień;
- racjonalna produkcja ciasta;
- możliwo¶ć przeniesienia produkcji z nocy na dzień.
  
 coolline1.jpg

 

Zamrażanie, składowanie
+3°C / +10°C – 82% - 90% wilgotno¶ci względnej

coolline1.jpg

 

200-STOPNIOWA REGULACJA PRĘDKO¦CI POWIETRZA
Opcja dla LuxLine. Standard dla wszystkich typów produktów

200-stopniowa regulacja prędko¶ci powietrza
Aby zapobiec wysuszeniu kęsów ciasta, powietrze powinno być prowadzone przez nie w sposób łagodny i jednorodny. Cel ten osi±ga się za pomoc± obniżanego sufitu i płyt rozprowadzaj±cych powietrze (¶ciana wyrównuj±ca ci¶nienie).
Najistotniejsza jest jednak nasza 200-stopniowa regulacja prędko¶ci powietrza i liczba wentylatorów. Rozs±dniej jest zainstalować wiele małych wentylatorów niż jeden „turbo”.
Urz±dzenia Lillnord s± wyposażone w system regulacji prędko¶ci, który steruje dostawami powietrza. Zwykłe systemy dostępne na rynku maj± 2−3 prędko¶ci. System Lillnord przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii, a także zapobiega wysuszaniu ciasta i utracie jego wła¶ciwo¶ci.

coolline1.jpg  coolline1.jpg

 

 

Sterowanie komputerowe i panel dotykowy
System chłodzenia Lillnord pomaga zarabiać pieni±dze podczas snu; równie proste jest sterowanie prac± urz±dzenia. Wszystkie potrzebne parametry można ustawić kilkoma naci¶nięciami klawiszy. WyraĽny tekst na wy¶wietlaczu potwierdza ustawienia.
Programy dzienne i tygodniowe s± dostępne w każdej chwili.

Przyjazne dla użytkownika:
- prosty w obsłudze – wszystkie potrzebne informacje s± wy¶wietlane na panelu
- widoczna sygnalizacja usterek i nieprawidłowo¶ci.
- automatyczny zapis błędów (max 120 rejestracji)
- zdalny dozór przez protokół TCPIP - opcja
- Szybkie i łatwe ustawienie/kasowanie temperatury i wilgotno¶ci
- 200-stopniowa, inteligentna regulacja obrotów wentylatora w okresach rozmrażania i garowania
- regulacja ogrzewania podłogowego
- regulacja ogrzewania ramy drzwi
- dostosowanie krzywych rozmrażania i garowania według własnych potrzeb
- dostosowanie funkcji start-up do wczesnego rozgrzania pieca
- Odczyt dnia i godziny dla zakończenia procesu fermentacji
- dostępna funkcja logowanie pamięci USB dla odczytywania parametrów urz±dzenia
- łatwa w czyszczeniu wytwornica pary
- Program FlexBaker - możliwe rozwi±zanie
- Bezpo¶redni odczyt krzywej postępu
 
coolline5.jpg 

 

Sprężarki i Skraplacze

Sprężarki Bitzer – wysoka, niemiecka jako¶ć.
Sprężarki s± dostarczane wraz z kompletnym panelem sterowniczym, skraplaczem, manometrami, czujnikiem ci¶nienia oraz filtrem.

Komponenty Bitzer s± jednymi z najlepszych urz±dzeń na ¶wiecie, dlatego możemy zapewnić wysok± niezawodno¶ć pracy urz±dzeń.

coolline5.jpg 

Opcje dodatkowe:
- Poziom hałasu 45 dB (A) (5m)
Poziom hałasu 35 dB (A) (10m)
- Oszczędno¶ć energii
- W komplecie - dmuchawa kontrolna
- Separacja sprężarki i skraplacza

coolline7.jpg coolline8.jpg
 
coolline9.jpg

 

60 mm, solidne drzwi ze stali nierdzewnej
Standard dla LuxLine i CoolLine.

60mm, solidne drzwi ze stali nierdzewnej
- wewn±trz i na zewn±trz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
-  listwy PCV dla zabezpieczenie drzwi przed uszkodzeniem
- dostępne jako jedno lub dwu skrzydłowe drzwi o ¶wiatłe od 750 do 2100mm
- Opcja: potrójne energooszczędne szyby
 
 coolline9.jpg

 

80/120 mm izolowana podłoga
Standard dla SupraLine, FlexLine  i SemiShockLine. Opcja dla pozostałych produktów

- 80mm, izolacja podłogi (opcjonalnie 120 mm)
- 12mm, odporny na wodę Bodex (sklejka)
- Automatyczne ogrzewanie podłogowe
- Brak skraplania wody
- Solidna konstrukcja 
coolline11.jpg 
Info:
1) Uszczelnienie
2) 12mm, Bodex-sklejka
3) 80mm izolacja-PU
4) przestrzeń termoizolacyjna
5) podpodłoga, BODEX, 12mm
6) podpory, 94 x 45mm, 10 Szt./m2
7) Hermtyczne uszczelnienie pomiędzy urz±dzeniem a podłog± piekarni
8) 2 x ogrzewanie podłogowe (zapobiega kondensacji)
9) Wytrzymało¶ć 800 kg na m2
coolline12.jpg 

 

3 mm podłoga w formie wanny z wyokr±gleniem wklęsłym, ogrzewana
Standard w TopLine i ShockLine. Opcjonalnie dla wszystkich innych typów produktów

Długa żywotno¶ć i ergonomia
Zawsze gdy zwiększa się różnica temperatur, skrapla się woda. Gdy ta różnica staje się szczególnie duża, jak np. w przypadku różnicy między temperatur± otoczenia i temperatur± wewn±trz komory zamrażalniczo - garowniczej, natychmiast pojawia się ryzyko przemrożenia. Dlatego TopLine jest wyposażone w podłogę z automatycznym grzaniem. Całkowita grubo¶ć podłogi to tylko 25 mm.
Z uwagi na niewielk± grubo¶ć nie jest konieczne kosztowne wkopywanie się
w betonow± podłogę piekarni. Wystarczy rampa, przy użyciu której wprowadzenie do ¶rodka wózków piekarniczych odbędzie się bez większego wysiłku. 
coolline13.jpg 

Higiena:
Nasza podłoga z 3-milimetrowej stali nierdzewnej w formie wanny z zaokr±gleniem wklęsłym i całkowicie spawane narożniki umożliwiaj± szybkie i łatwe czyszczenie urz±dzenia. Ogrzewanie podłogowe zapobiega kondensacji.

Zalety:
- unikalna konstrukcja podłogi zapobiega przenikaniu wody i skraplaniu się pary wodnej.
- podłoga urz±dzenia jest w 100% wodoodporna.
- bez skraplania się pary wodnej w urz±dzeniu. Temperatura podłogi jest ustawiona powyżej punktu rosy, ale nigdy powyżej temperatury garowania.
- ciepło wydzielane przez ogrzewan± podłogę jest w pełni wykorzystywane a zużycie energii jest neutralne. Ponieważ ciepło pozostaje wewn±trz komory nie powoduj±c skroplin i przemarzania podłogi


  1. 20 /100 mm poręcz ochronna - PCV
  2. Profil Z, gumowa membrana rozprężn±
  3. 3 mm nierdzewna podłoga z zaokr±glonymi bokami i narożnikami
  4. Wycięcia dla ogrzewania podłogowego
  5. 22 mm podłoga z pianki, wzmacniana
  6. ¦ciana boczna – 80 mm, izolowana
  7. Listwa ochronna
  8. Wła¶ciwa podłoga piekarni
  9. Uszczelnienie żywic± 

coolline14.jpg
Podłogi s± ​​dostępne w zależno¶ci od typu
instalacji w grubo¶ci 25mm i 120mm 

 

Elektromagnetyczne wytwarzanie pary
Standard dla TopLine, SemiLine, LuxLine, MiniLine, SemiMiniLine, Pg100. Opcja dla pozostałych produktów

Elektromagnetyczne wytwarzanie pary.
Znany system parowy Lillnord z elektromagnetycznym wytwarzaniem pary. Wewn±trz zbiornika nie ma mechanicznych i elektronicznych czę¶ci, co zapewnia duż± trwało¶ć i stabiln± pracę. Łatwy w obsłudze
 
coolline15.jpg 

 

Zdalna kontrola dostępu
Opcja dla wszystkich produktów

SYSTEM NADZORU „SUPERVISION” Ten niezwykły i ekonomiczny system nadzoru w najwyższym stopniu chroni przed przerwami w produkcji i stratami finansowymi.
Zapewniamy najwyższ± jako¶ć Państwa wyrobów
Z centrum kontroli (1) Lillnord można nadzorować przez modem jedno lub więcej urz±dzeń. Sygnał alarmowy przesyłany jest do centrum kontroli w fabryce firmy Lillnord, gdzie następuje jego analiza (2). Następnie  znajdujemy najlepsze dla Państwa rozwi±zanie. Ponieważ większo¶ć sygnałów alarmowych dotyczy problemów zwi±zanych z prac± urz±dzenia, np. „kto¶ zapomniał zamkn±ć drzwi magazynu-zamrażarki” (3), przeważnie wystarczy jeden telefon na podany przez Państwa numer awaryjny.
W przypadku usterek elektrycznych otrzymaj± Państwo wiadomo¶ć, że należy wezwać serwis  elektryczny. (3) W pozostałych przypadkach nasz autoryzowany serwis chłodniczy usunie awarię w szybkim czasie (4).

coolline16.jpg

Wielko¶ć urz±dzeń
Firma Lillnord posiada własn± produkcje paneli i dlatego trudne warunki przestrzenne nie stanowi± dla nas problemu.
Efektywny i elastyczny modułowy system paneli o typowych rozmiarach umożliwia nam równoczesn± prefabrykację urz±dzeń i oferowanie Klientom elastycznych rozwi±zań, dopasowanych do konkretnych wymagań i miejsc.
Nasze panele do urz±dzeń (izolacja o grubo¶ci 80 i 120 mm), produkowane jako konstrukcje warstwowe, maj± duż± zdolno¶ć izolacyjn± i zapewniaj± maksymaln± neutralizację temperatury otoczenia w piekarni, a przez to utrzymuj± wła¶ciw± temperaturę wewn±trz urz±dzenia.
Front i drzwi ze stali nierdzewnej – typu Leinen – s± standardem we wszystkich urz±dzeniach. Maj± solidn± konstrukcję, która jest wymagana w ruchliwych, nowoczesnych piekarniach.

coolline17.jpg

pdf.gif - pobierz plik (6159.2 KB)Strona główna | O firmie | Nowo¶ci | Targi i wystawy | Nasze montaże | Serwis | Kontakt |