do selecta
przerwa
interface
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
przerwa
 
używane
przerwa

sklep
flexbaker

LILLNORD- SZTUKA CHŁODZENIA

lilnord

baner_lewy_m.jpg

reklama_hobart_2016_m.jpg

 

 
   

Guz Technika Piekarnicza Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice ¦l±skie
(Michałkowice) ul. Budryka 4
tel. 0 (prefix) 32 229 49 27
fax 0 (prefix) 32 229 55 03

Maszyny nowe | Urz±dzenia Lillnord | PG100 (agragat garowniczy)

PG 100 (Agregat garowniczy)

Idealne rozwi±zanie dla istniej±cych komór garowniczych
Agregat garowniczy Lillnord z Serii PG100 to urz±dzenie które może być zabudowane w już istniej±cych komorach garowniczych. Jest gotowy do pracy po podł±czeniu do gniazdka. Jednostka zapewnia wła¶ciwy klimat i obieg powietrza poprzez automatyczne zasilane komory w parę oraz ciepło.

Optymalna jako¶ć produkowanego pieczywa
Urz±dzenie PG posiada elektromagnetyczny system produkcji pary. Zainstalowany generator pary z regulacj± wydajno¶ci zapewni precyzyjne dozowanie pary, bez pary wtórnej, skutkiem tego mamy pewno¶ć jednolitego garowania i optymalna jako¶ci pieczywa.

Poł±czenie kilku jednostek pod wspóln± kontrol±
Pojedyncze jednostki PG100 mog± być poł±czone ze sob± pod wspóln± kontrol± jednego urz±dzenia do pracy w garowniach do 100 m2 i większych.

Podł±czenie do gniazdka
Do pracy jednostki wymagane jest tylko podł±czenie wody i energii elektrycznej. Instalacja nie wymaga specjalistycznych pracy instalatorskich i długiego czasu montażu.

PG100_1.jpg 

Podstawowe informacje technicze: PG100

 

 kW

 Wydajno¶ć
Temperatura:  

 do +45°C

Wilgotno¶ć: 

 do 95%

   
PG100 (1 jednostka)

6,5

do 6 m2

PG101 (2 jednostki)

13,0

 do 12 m2

PG102 (3 jednostki)

19,5

 do 17 m2

PG103 (4 jednostki)

26,0

 do 25 m2


Wymiary urz±dzenia:

Wysoko¶ć

 1725mm

Głęboko¶ć

 230 mm

Szeroko¶ć

 430 mm

Waga

 30 kg

 
   

 Strona główna | O firmie | Nowo¶ci | Targi i wystawy | Nasze montaże | Serwis | Kontakt |