do selecta
przerwa
interface
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
przerwa
 
używane
przerwa

sklep
flexbaker

LILLNORD- SZTUKA CHŁODZENIA

lilnord

baner_lewy_m.jpg

reklama_hobart_2016_m.jpg

 

 
   

Guz Technika Piekarnicza Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice ¦l±skie
(Michałkowice) ul. Budryka 4
tel. 0 (prefix) 32 229 49 27
fax 0 (prefix) 32 229 55 03

Maszyny nowe | Piece Hein | rurkowe

Hein Universal - Piec z paleniskiem ceramicznym
– tradycja poł±czona z now± technologi±

hein_universal1.jpgTradycja podczas procesu wypieku pieczywa odgrywa istotn± rolę. Tradycji tej wychodzi naprzeciw producent pieców piekarniczych rurkowych firma Hein z Luxemburga oferuj±ć piec Universal będ±cy flagowym produktem firmy z systemem ogrzewania opartym na znanym i sprawdzonym rozwi±zaniu - systemie rur wypełnionych ciecz±. Nowoczesne wykonanie, najwyższej jako¶ci materiały, prosta obsługa, energooszczędno¶ć, wytrzymało¶ć to cechy, które gwarantuj± wysok± jako¶ć wypieków.

Zalety pieca Hein Universal:
- Wysoka jako¶ć wypieków
- Mocna, ergonomiczna konstrukcja
- Dłuższa ¶wieżo¶ć i aromat wypiekanego asortymentu
- Łatwa obsługa
- Elastyczne pieczenie bez „szoku termicznego”
- Pieczenie wsad za wsadem
- Różny asortyment można piec w tej samej temperaturze
- Wydajna wytwornica pary
- Niskie koszty eksploatacji – do 40 % energii mniej
- Niska emisja spalin i małe straty ciepła
- Możliwo¶ć montażu w cało¶ci
- Możliwo¶ć zabudowy z dwóch stron i z tyłu
- Współpraca z aparatem załadowczym Spider
- Powierzchnia wypiekowa 2,9 - 41 m2
- 10 lat gwarancji na system rur, palenisko ceramiczne

- Współpraca z aparatem załadowczym Spider

 

hein_universal2.jpgZAAWANSOWANY SYSTEM OBSŁUGI „ETOMATIK"

- duży ekran graficzny i tekstowy
- prosta obsługa poprzez instrukcje wy¶wietlane na ekranie
- 99 programów wypiekowych
- program tygodniowy
- czytelne informowanie o błędach i awariach
- seryjny interface do poł±czenia z komputerem PC
- menu w 5 językach ( m.in w j. polskim)
- prosta obsługa

 

 

 

 

 

 

hein_universal3.jpg

PIEC RURKOWY HEIN UNIVERSAL :
CZYSTA ENERGIA, WYRAŻENIE SZTUKI W TECHNOLOGII, PROSTA OBSŁUGA

1. Mocne 22 mm płyty wypiekowe
2. Palenisko ceramiczne
3. System rur
4. Izolacja

UNIVERSAL – PROSTY I GENIALNY SYSTEM
:

1. Płyty wypiekowe
2. Wytwornica pary
3. System rur
4. Palenisko ceramiczne
5. Palnik

hein_universal4.jpg


hein_universal5.jpg

  OKAP


Duży i wydajny okap może być poł±czony z wy¶wietlaczem wskazuj±cym temperaturę i czas pozostały do końca wypieku. To daje możliwo¶ć kontrolowania pracy pieca z większej odległo¶ci.

 

 

 

 

 

Długoletni± i dobr± pracę pieca gwarantuj± zastosowane materiały. S± to m.in. rury Mannesmanna, których żywotno¶ć oblicza się na ponad 40 lat (ich jako¶ć sprawdzona jest pod różnymi obci±żeniami). Rury te s± ł±czone ze sob± specjaln± technik± tworz±c grupę rur grzewczych [3]. Dolna czę¶ć systemu rur grzewczych znajduje się w ceramicznym palenisku /4/. S± one napełnione odpowiedni± ilo¶ci± wody. Za pomoc± palnika ogrzewamy palenisko, doprowadzaj±c wodę do stanu wrzenia [3+4+5]. Ci¶nienie pary przenosi ciepło bez dodatkowej pomocy w górne czę¶ci systemy rur i ogrzewa komory wypiekowe pieca.

Piece Universal s± masywne (palenisko ceramiczne, system rur) i tak np. piec 18 m2 waży ok. 10t. Wynikiem tego jest duża zdolno¶ć do magazynowania ciepła przez piec i tym samym mniejszy koszt ponownego ogrzania go do temperatury wypieku po przerwie w produkcji.

hein11.jpg hein12.jpg

Palenisko ceramiczne pieca Hein-10 lat gwarancji

hein_universal6.jpgCeramiczne palenisko, masywne o grubo¶ci 22 mm płyty wypiekowe jak w tradycyjnym piecu ceramicznym i system rur daj± w efekcie „łagodn±” temperaturę oraz naturaln± turbulencję gor±cego powietrza w komorze. Dodatkow± zalet± pieca s± wysokie komory wypiekowe. Doskonałe warunki, rozkład temperatury w czasie wypieku gwarantuj± wysok± jako¶ć pieczywa, zarówno mi±ższu jak i skórki (połysk, barwa), bogaty aromat i dług± ¶wieżo¶ć.
Jednoczesny wypiek mieszanego razowego chleba czy wypieków drobnych w piecu Uniwersal nie stanowi problemu. Kilka tysięcy zadowolonych użytkowników Niemczech oraz całej Europie potwierdzaj± najwyższ± jego jako¶ć.

UNIVERSAL-ORYGINALNY TYLKO OD HEINA

iconovideo.gif  Zobacz film  (4,78 MB .avi)

- pobierz plik (1566.2 KB)Strona główna | O firmie | Nowo¶ci | Targi i wystawy | Nasze montaże | Serwis | Kontakt |